Cây Chuối Thái

Giá: Liên hệ

Cây được trồng khóm hoặc trồng thành bụi hay trồng theo hàng. Thông thường cây hoa chuối pháo được trồng ngoài trời nhưng cây vẫn có thể sống một thời gian trong môi trường thiếu ánh sáng.

Danh mục:
Hotline
Hotline